Святыни храма

В нашем храме в свободном доступе пребывают:

1. Ковчег с частицей св. мощей Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;

2. Икона с частицей св. мощей Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца;

Святителю Спиридону молятся в болезнях, в бедности, сиротстве, вдовстве; о материальном благополучии, избавлении от нужды, успехе в богоугодных делах.

Тропарь, глас 1:

Собо́ра Пе́рваго показа́лся еси побо́рник и чудотворец,/ Богоно́се Спиридо́не, о́тче наш./ Те́мже ме́ртву ты во гро́бе возгласи́в,/ и змию́ в зла́то претвори́л еси́,/ и внегда́ пе́ти тебе́ святы́я моли́твы/ А́нгелы, сослужа́щия тебе́, име́л еси́, свяще́ннейший./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 2

  Любо́вию Христо́вою уязви́вся, свяще́ннейший,/ ум впери́в заре́ю Ду́ха,/ де́тельным виде́нием твои́м дея́ние обре́л еси́, Богоприя́тне,/ же́ртвенник Боже́ственный быв,// прося́ всем Боже́ственнаго сия́ния.

Молитва

О преблаже́нне святи́телю Спиридо́не! Умоли́ благосе́рдие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное. Изба́ви нас от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Помина́й нас у престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Господа, да подаст многих наших грехо́в прощение, безбе́дное и ми́рное житие́, да да́рует нам, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаженства вечнаго в будущем ве́це сподо́бит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодаре́ние Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков.

3. Икона с частицей св. мощей великомученицы Варвары;

Великомученице Варваре молятся от внезапной смерти (чтобы не умереть без исповеди и св. причастия) и о детях. 

Глас 8:

               Варва́ру святу́ю почти́м:/ вра́жия бо се́ти сокруши́/ и я́ко пти́ца изба́вися от них,// по́мощию и ору́жием Креста́, всечестна́я.

 Кондак, глас 4

                  В Тро́ице благоче́стно пева́емому/ после́довавши Бо́гу, страстоте́рпице,/ и́дольская притупи́ла еси́ чти́лища,/ посреде́ же по́двига страда́льчествующи, Варва́ро,/ мучи́телей преще́ния не устраши́лася еси́, мужему́дренная,/ велегла́сно пою́щи при́сно:// Тро́ицу чту, еди́но Божество́.

Молитва

    Святая великому́ченице Христова Варва́ро! Моли с нами и о нас, рабах Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего милосердия Бога, да ми́лостивно услышит нас, прося́щих Его благосты́ню, и не отста́вит от нас вся ко спасению и житию́ ну́жная проше́ния, христиа́нскую же кончину жития нашего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Божественных Тайн прича́стну да да́рует, да благодатию Божиею и твоим те́плым предста́тельством, душе́ю и телом всегда здра́ви пребыва́юще, славим дивнаго во святых Своих Бога Изра́илева, не удаля́ющаго помощи Своея́ от нас, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь

4. Икона с частицей св. мощей Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев;

Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак.

Тропарь,  глас 8:

                 Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше, и преподо́бных житию́ сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви,/ сохрани́ти без вреда́ оте́чество ва́ше,/ да вас непреста́нно почита́ем.

Кондак, глас 8:

                     Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./ Те́мже и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо подава́ете,/ И ны́не Христу́ моли́теся/ сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Молитва

          О уго́дницы Божии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознеси́те о нас, грешных, святыя молитвы ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотре́бная душа́м и телесе́м нашим: веру пра́ву, надежду бла́гу, любовь нелицеме́рну, благочестие непоколеби́мо, в добрых де́лех преуспея́ние. И хода́тайствуйте нам у Царя Небеснаго житие́ благополучное и добрую христианскую кончину. Ей, чудотворцы святи́и! Не пре́зрите молитв наших, но бу́дите о нас при́снии предста́телие ко Господу, и сподо́бите нас по́мощию вашею спасение вечное получи́ти и Царствие Небесное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланя́емаго Бога во веки веков. Аминь.

5. Икона с частицей св. мощей Преподобного Серафима, Саровского чудотворца;

Прп. Серафиму Саровскому молятся в болезнях, в унынии, скорби, грусти, а также о стяжании любви.

Тропарь, глас 4:

             От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и, Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 2

               Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́,/ и та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию./ Сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Молитва

О преподо́бне о́тче Серафи́ме! Вознеси́ о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), благомо́щную твою молитву ко Господу Сил, да да́рует нам вся благопотре́бная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да огради́т нас от падений грехо́вных и истинному покаянию да научи́т нас, во еже безпреткнове́нно вни́ти нам в вечное Небесное Царство, иде́же ты ныне в незаходи́мей сия́еши славе, и та́мо воспева́ти со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

6. Икона с частицей св. мощей прп. Паисия Величковского;

Прп. Паисию Величкоскому молятся о даровании молитвы. 

Тропарь, глас 2:

                 Стра́нен быв на земли́,/ Небе́снаго оте́чества дости́гл еси́/ преподо́бне от́че Паи́сие,/ добротолю́бия подви́жниче,/ ве́рных научи́л еси́ ум к Бо́гу возводи́ти/ и се́рдцем к Нему́ взыва́ти:/ Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий,/ поми́луй мя гре́шнаго.

Кондак, глас 8

                Избра́нный и́ноческаго жития́ ревни́телю,/ я́ко пчела́ многотру́дная, писа́ньми оте́ческими ду́ши на́ша снабди́л еси́,/ коего́ждо наставля́я на путь спасе́ния,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, Паи́сие прему́дре, ста́рчества духо́внаго в стране́ на́шей возроди́телю.

Молитва

   О великий наста́вниче, ревни́телю и учи́телю премудрый всех ча́ющих спасения и подвига духо́внаго, преподобне отче наш Паисие! Услыши нас, грешных, тебе верою и любовию призывающих, и вонми́ прошением нашим. Испроси, уго́дниче Божий, отечеству и народу нашему мира и благоде́нствия, изобилия плодов земных и благоустрое́ния ве́сей и градо́в наших, оби́телем же и́ноческим жития́ богоуго́днаго, да славится в них пресвятое имя Господа и Бога и обретают в них вечное спасение лю́бящия Его. Помози́ нам, в су́етнем и гре́шнем мире сем стра́нствующим, отче преподобне, и умоли Господа дарова́ти нам оставление всех прегрешений и во исхо́де душ наших изба́вити нас воздушных мыта́рств и вечнаго муче́ния, да молитвами твоими, узре́вше неизрече́нную славу Христа Бога нашего, возблагодари́м тя, заступника и предстателя за всех лю́бящих и чту́щих имя твое, и прославим Безначальную Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

7. Икона с частицей св. мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского;

Тропарь, глас 7:

                Во святи́телех ди́вен показа́лся еси́ / ре́вностию по Бо́зе окрыля́ем священному́чениче Гермоге́не. / И па́стве Сиби́рстей путево́ждь во страда́ниях явля́яся / с Держа́внствующим у́зы и заключе́ния разделя́я / и страда́льчески путь сконча́вши / на небесе́х мзду трудо́в твоих восприя́л еси́ // молися за народ наш ко Господу 

Кондак, глас 4

               Подвиг святи́тельский до́бре соверши́вшего / и тече́ние му́ченическое му́жественно сконча́вшаго / прославля́ем тя священному́чениче Гермоге́не/ яко предста́теля тя пред Го́сподем // за страну́ Росси́йскую.

Молитва

 О, па́стырю до́брый, священному́чениче Гермоге́не, ты бо Христа Иисуса всею душе́ю возлюбил еси, и от юности тому́ усердно послужи́в, в учи́тельстве до́бре подвиза́лся еси́ и епи́скопство досто́йно восприя́в, Церкви Православной послужи́в, многие ско́рби претерпе́л еси́ веру сохрани́в и Бога просла́вив, напосле́док же му́ченическим венце́м венчался еси и ныне в Небесных оби́телях пребыва́яй паству свою назира́еши и духовно окормля́еши. Услыши молебный глас чад своих, пред святым твоим образом предстоя́щих и место погребения твоего чтущих, и заступника и хода́тая тя пред Господом ве́дуще, умоли Господа, да утвердит в стране Российской веру православную, да да́рует па́стырем и па́стве ревность о благочестии и спасении, отроко́м уча́щимся наук разумение, всем же друг ко другу любовь и согласие, заблу́дших да обратит и соедини́т Церкви Своей святе́й, ереси, расколы да упраздни́т, и вся православныя христиа́ны да спасет и помилует и сподобит Небесного Царствия, иде́же ты радостно по труде́х и по́двизех ныне почива́еши, прославля́я со всеми святыми Бога, в Троице сла́вимаго, Отца, и Сына, и Святого Духа, в безконечные веки. Аминь.

8. Икона с частицей св. мощей блаженной Матроны, Московской

Блж. Матроне Московской молятся о семейном благополучии. 

Тропарь, глас 2:

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну,/ земли́ Ту́льския процвете́ние и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние,/ восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши,/ све́том Христо́вым просвети́ся/ и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся./ Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши,/ ны́не в черто́зех Небе́сных престо́лу Бо́жию предстои́т// и мо́лится о душа́х на́ших.

Кондак, глас 7:

К служе́нию Христо́ву от чре́ва ма́терня предизбра́нная,/ пра́ведная Матро́но,/ стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи,/ тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши,/ Бо́гу угоди́ла еси́./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя:/ помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти,// ста́рице блаже́нная.

Молитва

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на небеси́ пред Престо́лом Божиим предстоя́щи, телом же на земли почива́ющи, и данною ти свыше благодатию различные чудеса источа́ющи. При́зри ныне ми́лостивным твоим оком на ны, грешныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниих дни своя иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги наши лю́тыя, от Бога нам по грехо́м нашим попуща́емыя, изба́ви нас от многих бед и обстоя́ний, умоли́ Господа нашего Иисуса Христа прости́ти нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, и́миже мы от юности на́шея даже до настоящаго дне и часа́ согреши́хом, да твоими молитвами получи́вше благодать и ве́лию милость, прославим в Троице Единого Бога, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Просмотры (196)